fredag 1 juli 2011

Google+ anyone?

Google+ anyone?
Visa eller kommentera Erik Fagerlinds inlägg »
En mindre grupp med testare i projektet Google+ arbetar för närvarande med att korrigera alla småfel. Kom tillbaka snart om du inte har åtkomst till Google+.
Läs mer om Google+
Du har fått det här meddelandet eftersom Erik Fagerlind delade det med sneakererik.allavet@blogger.com Avsluta prenumerationen på de här meddelandena.